Loading
5.1. Directiecomité en personeel van de CREG

Het directiecomité staat in voor het operationeel bestuur van de CREG en stelt alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de opdrachten die het door de elektriciteits- en gaswet worden toevertrouwd.

De voorzitter en de drie directeurs die het directiecomité vormen, worden benoemd bij een in ministerraad overlegd koninklijk besluit voor een eenmalig hernieuwbaar mandaat van zes jaar. Zij vormen een college dat volgens de gewone regels van beraadslagende vergaderingen beraadslaagt.

Sinds 1 september 2013 wordt het voorzitterschap van het directiecomité, inclusief het management van de CREG, waargenomen door mevrouw Marie-Pierre FAUCONNIER. De drie directeurs zijn de heer Laurent JACQUET, directeur van de controle prijzen en rekeningen, de heer Koen LOCQUET, directeur van de administratieve directie en de heer Andreas TIREZ, directeur van de technische werking van de elektriciteits- en aardgasmarkten.

Op 31 december 2014 telde de CREG, buiten het directiecomité, 67 personeelsleden.

Tabel 21: Directie en personeel van de CREG op 31 december 2014

  • De aardgasmarkt
  • Voorwoord

De CREG