Loading
2.1. Overdracht van bevoegdheden naar de gewesten

Het jaarverslag 2013 (pagina 9) liep al enigszins vooruit op het jaar 2014 door melding te maken van de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming. Deze bijzondere wet heeft de bevoegdheid inzake tarieven van de distributienetten voor elektriciteit en openbare gasdis­tributie overgedragen aan de gewesten. De tariefbevoegdheid voor de gas- of elektriciteitsnetten met een vervoersfunctie die uitgebaat worden door dezelfde beheerder als het vervoers­net blijven wel een federale bevoegdheid. Daarmee worden de lokale en regionale vervoersnetten bedoeld.

Voor de rest wordt de federale bevoegdheid inzake “tarieven” bevestigd en zelfs nader omschreven, aangezien de bijzondere wetgever het aangewezen achtte om aan te geven dat deze bevoegdheid eveneens het (sociaal) prijsbeleid omvatte. Volgens de voorbereidende werkzaamheden doet dit “geen afbreuk aan de bevoegdheden van de gewesten om openbare dienstverplichtingen op te leggen die verband houden met hun bevoegdheden, noch aan hun bevoegdheid inzake de distributietarieven”. (Senaat, Parl.St., zitting 2012-2013, nr. 5-2232/1, blz. 103).

De bijzondere wet van 6 januari 2014 is op 1 juli 2014 in werking getreden; sindsdien is de CREG niet meer bevoegd om tariefbeslissingen op het vlak van distributie te nemen.

  • Voorwoord
  • De elektriciteitsmarkt

De voornaamste wettelijke ontwikkelingen