Loading
4.1. Regulering
4.1.1. Levering van aardgas
4.1.1.1. Federale vergunningen voor aardgaslevering

De levering van aardgas aan in België gevestigde afnemers (distributieondernemingen of eindafnemers aan wie de aardgasafname op elke leveringsaansluiting bestendig minimum één miljoen m³ per jaar bedraagt) is onderworpen aan de voorafgaande toekenning van een individuele vergunning door de minister van Energie (behalve indien zij wordt verricht door een distributieonderneming binnen haar eigen distributienet).

De dossiers voor het aanvragen van een leveringsvergunning worden gericht aan de CREG. Zij maakt, na onderzoek van de criteria, haar advies over aan de minister van Energie.

In dit kader heeft de CREG in 2014 tien adviezen geformuleerd, allen positief, naar aanleiding van aanvragen ingediend door Lampiris,* Advies (A)140130-CDC-1305 over de toekenning van een individuele leveringsvergunning voor aardgas aan Lampiris SA; ministerieel besluit tot toekenning van 10 maart 2014 (Belgisch Staatsblad van 20 maart 2014). Eni gas & power, * Advies (A)140206-CDC-1309 over de toekenning van een individuele leveringsvergunning voor aardgas aan SA Eni gas & power; ministerieel besluit tot toekenning van 28 februari 2014 (Belgisch Staatsblad van 18 maart 2014). Electrabel Customer Solutions, * Advies (A)140528-CDC-1324 over de toekenning van een individuele leveringsvergunning voor aardgas aan SA Electrabel Customer Solutions; ministerieel besluit tot toekenning van 25 augustus 2014 (Belgisch Staatsblad van 15 september 2014). Electrabel, * Advies (A)140619-CDC-1339 over de toekenning van een individuele leveringsvergunning voor aardgas aan SA Electrabel; ministerieel besluit tot toekenning van 5 september 2014 (Belgisch Staatsblad van 19 september 2014). Eni, * Advies (A)140710-CDC-1346 over de toekenning van een individuele leveringsvergunning voor aardgas aan Eni S.p.A.; ministerieel besluit tot toekenning van 18 juli 2014 (Belgisch Staatsblad van 1 augustus 2014). E.On Global Commodities, * Advies (A)140724-CDC-1356 over de toekenning van een individuele leveringsvergunning voor aardgas aan E.On Global Commodities SE; ministerieel besluit tot toekenning van 25 augustus 2014 (Belgisch Staatsblad van 15 september 2014). Statoil, * Advies (A)140918-CDC-1365 over de toekenning van een individuele leveringsvergunning voor aardgas aan Statoil ASA; ministerieel besluit tot toekenning van 9 oktober 2014. Vattenfall Energy Trading Netherlands, * Advies (A)141009-CDC-1376 over de toekenning van een individuele leveringsvergunning voor aardgas aan SA Vattenfall Energy Trading Netherlands; ministerieel besluit tot toekenning van 9 december 2014 (Belgisch Staatsblad van 22 december 2014). GasTerra, * Advies (A)141120-CDC-1387 over de toekenning van een individuele leveringsvergunning voor aardgas aan GasTerra BV; ministerieel besluit tot toekenning van 30 december 2014 (Belgisch Staatsblad van 14 januari 2015). Wintershall Holding. * Advies (A)141204-CDC-1389 over de toekenning van een individuele leveringsvergunning voor aardgas aan Wintershall Holding GmbH; ministerieel besluit tot toekenning van 30 december 2014 (Belgisch Staatsblad van 14 januari 2015). De aanvragen van Lampiris NV en Eni gas & power NV waren nog in behandeling op 31 december 2013.

In 2014 bedroeg het totale aardgasverbruik* Hieromtrent dient te worden gemeld dat de evaluatie berust op cijfers in verband met de shipping-activiteiten op het vervoersnet zoals ze werden meegedeeld door de vervoersnetbeheerder. 160,4 TWh, wat een aanzienlijke daling is van 12,5% ten opzichte van het verbruik in 2013 (183,2 TWh). Deze daling is het resultaat van een vermindering van de gasconsumptie in alle verbruikerssegmenten. Er was een aanzienlijk lager verbruik van de eindafnemers aangesloten op de distributienetten (- 18,7%), een sterke daling van het verbruik voor de productie van elektriciteit (eventueel in combinatie met de productie van warmte) (-6,7%) en een beperkte daling van het verbruik van de industriële afnemers (-3,8%).

In 2014 hebben twee bijkomende ondernemingen leveringsactiviteiten opgestart op de groothandelsmarkt voor aardgas: Direct Energie Belgium en Enel Trade S.p.A. Indien men rekening houdt de overname of integratie van vervoersactiviteiten binnen een onderneming van dezelfde groep waren vorig jaar 22 ondernemingen actief op de Belgische vervoersmarkt.

De top 3 van de leveringsondernemingen blijft in 2014 ongewijzigd, evenals hun respectieve plaats, maar elk van deze ondernemingen ziet zijn marktaandeel teruglopen. GdF Suez behoudt de eerste plaats met een marktaandeel van 30,8% (-1,9%). Eni bezet de tweede plaats en ziet zijn marktaandeel dalen met 2,5% tot 28,9%. EDF Luminus slaagt er niet in het succes van de vorige jaren waarbij telkens een beperkte groei gerealiseerd werd, te bestendigen en verliest 1,3% tot 9,6%.

Statoil bekleedt de vierde plaats. Statoil is de sterkste stijger in 2014 en slaagt erin zijn marktaandeel nagenoeg te verdubbelen tot 6,6%.

Wingas realiseert een volumegroei met 1,4% tot 5,7%.

In 2014 zijn er voor het eerst 5 partijen met een marktaandeel hoger dan 5%. RWE Supply & Trading komt op de zesde plaats met 4,5% (+0,3%). Lampiris lijdt voor de eerste maal sinds zijn deelname aan de markt een verlies (-0,8%) en valt van de vierde plaats terug tot de zevende plaats, onder de 5% drempel (4,4%).

Gas Natural Fenosa gaat opnieuw vooruit (+0,8%) tot 3,2%. SEGE (Société européenne de Gestion de l’Energie) verhoogt zijn marktaandeel (+0,3%) tot 1,7%.Verder haalt Eneco België ondanks een terugval met 0,3% een marktaandeel van 1,5% en wordt zo de laatste speler met een marktaandeel boven 1%.

E.ON Global Commodities is na Eni gas & power de tweede grootste verliezer (-1,8%) en ziet zijn marktaandeel nagenoeg terugvallen tot ongeveer een vijfde van vorig jaar (0,5%).

Vattenfall Energy Trading Netherlands heeft zijn activiteiten op het Belgisch vervoersnet in de loop van 2013 volledig afgebouwd en verdwijnt van de markt (-1,1% tot 0,00%).

De overige actieve netgebruikers zijn Antargaz, Belgian Eco Energy, Direct Energie Belgium, E.ON Global Commodities, Enovos Luxembourg, Enel Trade, European Energy Pooling, GETEC Energie, natGas, Progress Energy Services, Total Gas & Power, en Vattenfall Energy Trading Netherlands. Al deze partijen hebben elk een marktaandeel dat lager ligt dan 1%. Samen hebben ze een marktaandeel van 3,0%.

Op 31 december 2014 waren 35 netgebruikers in het bezit van een leveringsvergunning. Tweeëntwintig onder hen hebben in de loop van 2014 activiteiten uitgevoerd op het vervoersnet voor de shipping van aardgas ten behoeve van Belgische eindklanten. Ter vergelijking: eind 2007 waren er op het vervoersnet van Fluxys Belgium voor leveringen aan Belgische eindklanten slechts zes netgebruikers actief.

4.1.1.2. Maximumprijzen

De lezer wordt doorverwezen naar het punt 3.1.2.2 van dit verslag, dat mutatis mutandis van toepassing is voor het aardgas.

4.1.1.3. Evolutie en fundamentals van de aardgasprijs

De lezer wordt doorverwezen naar het punt 3.1.2.3 van dit verslag, dat ook van toepassing is voor aardgas.

Tabel 16: Ondernemingen die in 2014 actief waren op het vlak van shipping van aardgas op de Belgische markt – Evolutie tegenover 2013 (Bron: CREG)

  • De elektriciteitsmarkt
  • De CREG

De aardgasmarkt